Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lồn nát rồi nhưng vẫn muốn chơi