Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em gái gọi bị some cho tê lồn