Đổi Server Nếu Không Load Được:

Bị thằng con nó dập cho phê người

Bị thằng con nó dập cho phê người

Diễn Viên: Nagareda Minami